Suatu harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat adalah harga yang berada pada titik keseimbangan. Keseimbangan harga tersebut sejatinya […]

  • 1
  • 2